NEWS

 

Upcoming Shows

22 Jul 2018 Blueheadz - Miasino Jazz Miasino (NO)
28 Jul 2018 Lion D Katowice - Poland
06 Aug 2018 Blueheadz + Paola Folli e Deborah Falanga Miasino Jazz Festival Miasino (NO)
14 Aug 2018 Millemigliamusica - Castello Sforzesco Milano
16 Sep 2018 Tullio De Piscopo & Jazz Friends Bologna

Past show

20 Jul 2018 Tullio De Piscopo & Jazz Friends Gazzada (VA)
06 Jul 2018 Tullio De Piscopo & Jazz Friends Chivasso (FE)

       

Video